Apua huoltajuus­kiistaan asian­ajajalta

Voit tukeutua Turussa sijaitsevaan asianajo­toimistoomme kiperissäkin huolto­riidoissa

Huoltajuus­kiista asianajajan ratkaisemana voi olla toisinaan ainoa vaihtoehto. Kaikissa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa riidoissa pyritään ensisijaisesti sovintoon, sillä pitkittyneet huoltoriidat ovat raskaita ja saattavat vaikuttaa lapseen kielteisesti. Sopimalla tilanteesta päästään myös nopeammin, edullisemmin ja joustavammin. Turkulainen Asianajo­toimisto Joni Brander auttaa mielihyvin tilanteissa, joissa huoltoriidat tai usein asiaan liittyvä avioero vaativat asianajajaa.

Sovinto­ratkaisuun on mahdollista päästä joko osapuolten keskinäisin neuvotteluin, lastenvalvojan johdolla ja lisäksi tuomioistuin­sovittelun avulla. Näissä kaikissa vaihtoehdoissa saattaa olla tarpeen turvautua asianajajan apuun. Ota yhteyttä ja kerro tilanteestasi!

Lapsen parhaimman edun saavuttaminen rehellisin ja asiallisin keinoin

Lapsen huoltoa, tapaamista ja elatusapua koskevissa prosesseissa on aina tärkeimpänä tavoitteena nimenomaan lapsen edun kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Tästä tavoitteesta ei voi tinkiä missään prosessin vaiheessa. Tavoitteen saavuttamiseen ei kuitenkaan voi pyrkiä keinolla millä hyvänsä.

Meillä huoltajuus­kiistan asianajaja ei toimi milloinkaan epäasiallisesti tai epä­rehellisesti, hän ei myöskään kannusta päämiestään toimimaan tällä tavoin. Mahdollinen vastapuolen kyseinen toiminta pyritään havaitsemaan ja tuomaan esille prosessin aikana, jotta oikeuden ratkaisu perustuisi todellisiin faktoihin ja olosuhteisiin, ja jotta asiassa saataisiin aikaiseksi lapsen edun kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Ota yhteyttä, jutellaan lisää ja sovitaan halutessasi aika tapaamiselle. Toimistomme sijaitsee Turun keskustassa.

Lapsen huoltoon liittyvä oikeuden­käynti

Jos sovintoon ei kuitenkaan päästä lapsen huoltoon liittyvissä asioissa, käräjäoikeus ratkaisee asian lapsen vanhemman tekemällä hakemuksella. Käräjäoikeus­prosessiin on syytä hankkia avuksi asiantunteva, huoltajuus­kiistoja aiemminkin hoitanut asianajaja. Asianajajan tehtävänä on:

  • Perheen tilanteen arvioiminen. Samalla päämiehen kanssa selvitetään, mikä ratkaisu olisi lapselle paras mahdollinen pitkällä tähtäimellä, jota kohden asiaa lähdetään viemään.
  • Oikeus­prosessin vaiheiden selvitys asiakkaalle. Myös sosiaalitoimen laatiman olosuhde­selvityksen merkitystä avataan.
  • Todisteiden hankkiminen. Asianajajamme selvittää ja hankkii päämiehen kanssa ne todisteet, jotka ovat tarpeen tavoiteltuun loppu­tulokseen pääsemiseksi.
  • Oikeuden­käynnissä avustaminen. Avustamme päämiestä varsinaisessa oikeuden­käynnissä.
  • Jälkitoimista huolehtiminen. Huolehdimme tuomioistuimen ratkaisun jälkeen mahdollisesti tarvittavista jälkitoimista.
  • Olemme asiakkaan tavoitettavana ja apuna koko prosessin ajan.

Jäikö kysyttävää? Jätä yhteys­tietosi, otamme yhteyttä!

Kysy lisää palveluista, hinnoista tai aikatauluista. Palaamme asiaan mahdolli­simman pain.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse