Asunto- ja kiinteistö­kauppariita-asiat

Turkulainen asianajo­toimistomme on apunasi asunto­kauppojen ikävissä käänteissä

Asuntokaupat eivät suju aina ilman harmillisia yllätyksiä. Kauppojen seurauksena oikeudessa puidaan pitkiäkin asunto- tai kiinteistökauppariita-asioita, joihin on päädytty kaupatusta kohteesta myöhemmin, joskus jopa vuosien päästä kaupan tekemisestä, löytyneiden virheiden seurauksena. Tällaisia ovat esimerkiksi kosteusvauriot. Turkulainen Asianajotoimisto Joni Brander on apunasi, kun asuntokaupat tarvitsevat lainopillista apua. Ota yhteyttä ja kerro tilanteestasi!

Yleisimpiä syitä, miksi asunto- tai kiinteistö­kauppariitaan usein päädytään

 • Kosteusvaurio. Esimerkiksi saunatiloissa, pesutiloissa, salaojituk­sissa tai ulkopuolisissa vesi­eristyksissä.
 • Lämmöneristysvirhe. Rakennuksessa olevissa lämmöneristyksissä on virheitä.
 • Huono työn laatu. Laatu­virheisiin voidaan törmätä erityisesti kohteissa, joissa ei ole käytetty ammattirakentajaa.
 • Myyjän tai ed. omistajan tekemä virheellinen remontti, jota asunto-osakeyhtiö ei suostu korjaamaan.
 • Tulevista korjauksista vaikeneminen. Myyjä ei ole kertonut, mikäli kohteessa on odotettavissa korjauksia.

Ongelmat syntyvät nimenomaan siitä syystä, että kaupattuun kohteeseen ei ole tutustuttu riittävän huolellisesti ennen kaupan tekemistä, myyjä ei ole kertonut kaikkea kaupan kohteesta tai kohteessa on ns. salainen virhe. Virheisiin voidaan kuitenkin varautua ennen kaupan tekemistä. Seuraavassa kerromme, millaisia toimia ostaja voi tehdä etukäteen.

Muistilista ennen kaupan solmimista

 • Huomioi, kuinka paljon myyjä tarjoaa tarkempia tietoja rakennuksesta; kuten sen iästä, rakennus­materiaaleista jne.
 • Kiinnitä huomiota kauppakirjan ehtoihin mm. siten, että liitteenä tulisi olla yksityis­kohtainen tarkastuslista.
 • Jos kohteen kauppaamista hoitaa välittäjä ja jonka vastaukset ostajan kyselyihin ovat epämääräisiä tai puutteellisia, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä myyjään.
 • Suulliset keskustelut on hyvä dokumentoida paperille koskien kaupan kohdetta.
 • Kotivakuutuksen hankkiminen jo ennen kaupan tekemistä.
 • Teetä kuntotarkastus asiantuntijalla, jonka tarkastaja ja myyjä analysoivat yhdessä.
 • Hanki asianajajan avuksi kaupantekoon, kauppakirjan laadintaan (mikäli välittäjä ei kauppa­kirjaa tee) ja tarkastamiseen.

Mitä tehdä, jos virhe havaitaan kaupanteon jälkeen?

Dokumentoi virhe ja reklamoi siitä heti myyjälle. Virheestä on reklamoitava mahdollisimman nopeasti, viimeistään 4-5 kk kuluttua sen havaitsemisesta, vaikkakin myyjän vastuuaika on kiinteistön­kaupassa 5 vuotta ja asunto-osakekaupassa 2 vuotta. Jos reklamaatiota ei tehdä kohtuullisessa ajassa, voi ostaja menettää oikeutensa esittää vaatimuksia virheen johdosta. Ota myös heti yhteyttä asianajajaamme, jotta reklamaatio tulee tehdyksi oikein.

Virheestä aiheutuvat taloudelliset menetykset ja muiden kustannusten korvaaminen

Ostaja voi vaatia hinnan­alennusta tai vahingon­korvausta, joskus molempia. Toisinaan kyseeseen voi tulla jopa kaupan purkaminen. Virheen on oltava kuitenkin sillä tavoin merkittävä,  että se olisi vaikuttanut kaupan solmimiseen tai kaupan ehtoihin, jos virhe olisi ollut tiedossa jo ennen kaupan tekoa. Oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön mukaan virheen korjaus­kustannusten olisi oltava vähintään n. 3-4 % kauppahinnasta, jotta myyjä olisi korvausvelvollinen. Tilanne arvioidaan aina kuitenkin tapauskohtaisesti. 

Oikeusturvavakuutus kattaa tavallisesti oman asiamiehen palkkion sekä muita kustannuksia asunto- ja kiinteistönkauppariidoissa, kun riidan kohteena on oma vakituinen asunto tai omassa käytössä oleva vapaa-ajan asunto.

Kiinteistö- ja asunto­kaupoissa kokenut asianajotoimisto – ota yhteyttä

Kysy apuamme! Meillä on arvokasta kokemusta asunto- ja kiinteistön­kauppariitojen hoidosta. Tarjoamme myös monet muut lakipalvelut. Tutustu ja ota rohkeasti yhteyttä tilanteesi mukaan. Toimistomme sijaitsee hyvällä paikalla Turun keskustassa.

Jäikö kysyttävää? Jätä yhteys­tietosi, otamme yhteyttä!

Kysy lisää palveluista, hinnoista tai aikatauluista. Palaamme asiaan mahdolli­simman pain.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse