Lakimies rikoksen uhrin apuna

Turkulainen asianajo­toimistomme palvelee sinua täydellä luottamuksella

Asianajotoimisto Joni Branderilla on pitkä kokemus lakimies­tehtävistä. Toimistomme sijaitsee Turussa, josta voit hakea apua heti, kun olet joutunut rikoksen uhriksi. Vastaavasti autamme silloin, kun olet syytettynä rikoksesta. Seuraavassa kerromme hyödyllistä tietoa siitä, miten rikoksen uhriksi joutuneen kannattaa menetellä.

  • Silminnäkijät. Selvitä mahdolliset rikoksen silminnäkijät ja muut todistajat ja pyydä heidän yhteystietonsa.
  • Vahingot. Selvitä myös, mikäli rikoksesta on aiheutunut vahinkoa. Jos tapahtumalla on todistajia, pyydä myös heitä painamaan vahingot muistiinsa.
  • Rikosilmoitus. Tee poliisille rikosilmoitus. Muista pyytää myös itsellesi jäljennös ilmoituksesta.
  • Väkivallan uhri. Jos olet väkivalta­rikoksen uhri, käy lääkärissä. Lääkäri tutkii ja kirjaa vammasi. Myös poliisi ottaa tavallisesti valokuvat vammoista.
  • Poliisikuulustelu. Ota poliisi­kuulusteluun mukaan kaikki asiakirjat ja todisteet, jotka liittyvät rikokseen.

Lakimies on erinomainen apu, jos pohdit vähänkään omaa kykeneväisyyttäsi hoitamaan asioita yksin. Lakimieheen on hyvä ottaa yhteyttä jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin asiaan päästään käsiksi heti.  

Syytteen nostaminen ja käräjäoikeus

Poliisin tehtyä esitutkinnan asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Syyttäjä päättää syytteen nostamisesta – syytettä ei välttämättä nosteta esimerkiksi todisteiden puuttumisen valossa. Jos syytettä ei nosteta, rikoksen uhri voi itse ajaa syytettä käräjä­oikeudessa, mutta tällöin riskinä on asian häviäminen ja siten vastapuolen oikeiden­käyntikulujen korvaaminen. Jos taas syyttäjä ajaa syytettä, rikoksen uhri ei joudu koskaan korvaamaan syytetyn oikeudenkäyntikuluja.

Syyttäjän nostaessa syytteen asia pannaan vireille rikoksen tekopaikan käräjä­oikeudessa, jossa se järjestää asiassa pääkäsittelyn, jonne rikoksen uhri saa kutsun. Ennen käsittelyä uhrin tulee toimittaa kirjallisesti korvaus­vaatimukset käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus antaa tuomion pääkäsittelyn päätyttyä joko heti tai myöhemmin niin kutsuttuna kansliatuomiona.

Vahingon­korvausten saaminen

Rikoksen uhri voi saada vahingon­korvausta kärsimyksistään vain, jos korvausta vaaditaan ja vain vaaditun määrän verran. On siis hyvä muistaa, että oikeus ei tuomitse uhrille korvauksia koskaan oma-aloitteisesti. Syytetyn saadessa tuomion rikoksesta, tämä maksaa vaaditut korvaukset uhrille osittain tai kokonaan. Jos syytetty on haluton maksamaan, kuten usein on, lakimies siirtää tarvittaessa tuomion ulosotto­viranomaiselle täytäntöön pantavaksi. Maksukyvyttömien tuomittujen kohdalla tehdään Valtiokonttorille hakemus rikos­vahinkojen korvaamisesta.

Kuka kustantaa oikeuden­käynnin kulut?

Valtio ja/tai uhri itse. Joissakin rikoksissa, pääosin vakavimmissa, rikoksen uhrilla on oikeus saada lakimies avustajakseen valtion varoin, riippumatta uhrin tuloista. Muiden rikosten ollessa kyseessä uhri voi saada oikeusapua, jonka saamiseen vaikuttaa tämän tulot. Ensisijaisesti rikoksen uhrin tulee käyttää oikeuden­käynnin kuluihin kuitenkin kotivakuutuksen oikeusturva­vakuutusta (jos sellainen on). Vastaaja velvoitetaan tavallisesti tuomiolla korvaamaan rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut. 

Muutoksenhaku tuomioon

Rikoksen uhri eli asianomistaja, tuomittu ja syyttäjä voivat valittaa kaikki käräjäoikeuden langettamasta tuomiosta hovioikeuteen. Asianajotoimisto Joni Brander hoitaa myös kaikki muutoksenhakuun liittyvät tehtävät. Ota yhteyttä, niin keskustellaan tilanteestasi! Katsotaan yhdessä, miten asiaasi olisi järkevintä lähteä ajamaan. Toimistomme sijaitsee Turun keskustassa, jonne voimme sopia halutessasi tapaamisen. Katso yhteystiedot.

Jäikö kysyttävää? Jätä yhteys­tietosi, otamme yhteyttä!

Kysy lisää palveluista, hinnoista tai aikatauluista. Palaamme asiaan mahdolli­simman pain.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse